QĐ v/v giao đề tài KLTN cho sinh viên ĐH chính quy Khóa 6 (L1) và Khóa 5 (L3) – Đợt 2 năm học 2020-2021 Ngành QLTN&MTBĐ

Khoa thông báo Quyết định số 194/QĐ – TĐHTPHCM về việc giao đề tài Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy Khóa 06 (lần 1) và Khóa 05 (lần 3) – Đợt 2 năm học 2020 – 2021 Ngành Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo trong file đính kèm.

Trân trọng./.