Danh sách sinh viên Khóa 1, Niên khóa 2016-2020

Sinh viên Khóa 1, niên khóa 2016-2020 ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Biển Đảo có 32 sinh viên. Trong đó có 13 nam và 19 nữ. Lớp trưởng: Đỗ Vĩnh Nguyên.

Giáo viên chủ nhiệm: ThS. Ngô Nam Thịnh