Biến đổi khí hậu và tác động đến thành phố Hồ Chí Minh

Bộ môn Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả  sách chuyên khảo “Biến đổi khí hậu và tác động đến thành phố Hồ Chí Minh, do GS. TS. Nguyễn Kỳ Phùng chủ biên, xuất bản năm 2012, tại nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TP.HCM.

Nội dung quyển sách bao gồm 4 chương, Chi tiết như sau:

Chương 1: Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá những biểu hiện của BĐKH ở Việt Nam và TP.HCM

Chương 2: Nghiên cứu ứng dụng mô hình hóa tính toán các kịch bản BĐKH cho TP.HCM

Chương 3: Ứng dụng tính toán vào điều kiện thực tế TP.HCM nghiên cứu tác động của BĐKH đến quy hoạch sử dụng đất, tài nguyên nước và hạ tầng cơ sở.

Chương 4: Đề xuất các giải pháp chiến lược nhằm thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ tác động xấu do BĐKH gây ra.

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Sách dày 445 trang, chưa tính mục lục, danh mục biểu bảng đi kèm

Giá bìa: 150.000 đồng

 Đặt mua tài liệu

Các tài liệu khác