TB thời gian nộp học phí HK2 năm học 2019-2020 đối với SV Khóa 05,06,07,08

Theo thông báo của Trường Đại học Tài nguyên và môi trường TP.HCM, thời gian sinh viên đóng học phí từ ngày 18/05/2020 đến hết ngày 19/06/2020. Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới: