Thông báo về Chương trình Quỹ sáng kiến “Thanh niên Thế Hệ Xanh hành động vì Khí hậu và Năng lượng bền vững” năm 2021

– Quỹ sáng kiến với chủ đề “Thanh niên Thế Hệ Xanh hành động vì Khí hậu và Năng lượng bền vững” (sau đây gọi tắt là Quỹ sáng kiến) được thực hiện bởi Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live and Learn) dưới sự hỗ trợ của Đại sứ quán Đan Mạch. Quỹ sáng kiến hỗ trợ các hoạt động và giải pháp nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động về biến đổi khí hậu, năng lượng bền vững, và các vấn đề ô nhiễm môi trường tại các tỉnh thành trên toàn quốc.
– Đối tượng tham gia Quỹ sáng kiến:
+ Nhóm dự án với các công dân 16 tuổi trở lên (không giới hạn độ tuổi trên), đang sinh sống tại Việt Nam.
+ Các doanh nghiệp xã hội, cộng đồng địa phương, trường học chịu ảnh hưởng, hoặc quan tâm và có hành động nhằm giải quyết vấn đề năng lượng bền vững và biến đổi khí hậu.
– Các dự án ưu tiên:
+ Hoạt động giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức/thay đổi hành vi trong năng lượng bền vững, biến đổi khí hậu…
+ Hỗ trợ cộng đồng phát triển các giải pháp xanh. Ví dụ: các mô hình tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng sạch hơn; mô hình ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu…
+ Nghiên cứu khoa học về năng lượng bền vững, biến đổi khí hậu và tác động (về nhận thức, sức khỏe, kinh tế, xã hội); và các giải pháp, sản phẩm cải thiện các vấn đề này.
– Cách thức và hạn chót đăng ký:
+ Các sáng kiến/tài trợ cần hoàn thành hồ sơ theo mẫu:
+ Sau đó đăng ký tại link:
+ Deadline nộp hồ sơ trước 23h59′ ngày 10/08/2021.
– Ngân sách tài trợ:
+ Kinh phí tài trợ tối đa 40 triệu/dự án.
– Tiến trình lựa chọn đề xuất:
+ Là thành viên trong mạng lưới Đại sứ xanh. Bạn có thể đăng ký, hoàn thiện khóa học “Có phải Trái đất đang sốt” và trở thành Đại sứ xanh tại:
+ Thời gian hoàn thành dự án: trước ngày 31/12/2021.
+ Tính hiệu quả: đề xuất thể hiện được tác động đến cộng đồng như thế nào thông qua các mục tiêu và đối tượng cụ thể.
+ Tính khả thi/năng lực của người/nhóm thực hiện.
+ Tính sáng tạo: dự án có sự sáng tạo về hoạt động, hoặc nội dung, hoặc hình thức, có thể có sự học hỏi từ những chương trình đã thực hiện nhưng có thêm sự cải tiến nhằm phù hợp với bối cảnh.
+ Tính bền vững và khả năng nhân rộng: các kết quả của dự án có tác động lâu dài với cộng đồng, mô hình dự án có thể nhân rộng tại nhiều địa phương.
– Liên hệ: để biết thêm các thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
+ Quỹ sáng kiến Thế Hệ Xanh năm 2021.
+ Email: youth.vn@livelearn.org.
+ Facebook:
+ Phone: 024.3718.5930 (gặp Hải Linh hoặc Tú Uyên).